09:00

Rozpoczęcie konferencji

09:00 - 09:30

Wykład merytoryczny zarezerwowany

09:35 - 10:05

Jak bezpieczne AI, zgodne z ostatnimi regulacjami europejskimi, nawet w mniejszych organizacjach, może automatyzować zarządzanie usługami oraz obsługę incydentów 

- Ewa Karczmarczuk (Efecte)

W ostatnich regulacjach, UE dość restrykcyjnie reguluje wykorzystanie AI w przedsiębiorstwach. Jednocześnie ChatGPT i nowej generacji AI, wykorzystywane przez biznes, zaczynają dawać znaczące przewagi w zakresie ograniczania kosztów, ciągłości czy czasu obsługi. Pokażemy, jak nowej generacji AI zapewniające bezpieczeństwo danych (ich procesowanie lokalnie), udostępnione na zaprojektowanej w Europie platformie, mogą pomóc w cyfryzacji i automatyzacji zarządzania. Pokażemy w prostych krokach, jak zaplanować uruchomienie AI, na co zwracać uwagę przy eksploatacji, jakie elementy zabezpieczyć, aby rozwiązania były zgodne z ustawodawstwem europejskim. 

10:10 - 10:40

Lepiej, szybciej i z myślą o przyszłości - dzięki ELO

- Elke Schoenemann (ELO Digital Office)

ELO ECM Suite to centralne repozytorium z obiegami informacji. Procesy z automatyzacją wspierają użytkowników przy pracy, np. automatycznie generowane zestawienia, zostaną pokazane na dashboardach.
Moduł ELO Invoice umożliwia zarówno ręczną rejestrację faktur jak i automatyczne wczytywanie danych zawartych na fakturach łącznie z PEF czy KSeF. Faktury można naturalnie „połączyć” z projektem czy umową.

10:45 - 11:15

E-doręczenia czy obowiązek może pomóc w cyfryzacji korespondencji firmowej

- Paweł Michalski (Iron Mountain)

Już od 1 października 2024 r. pierwsza grupa podmiotów będzie zobligowana do wdrożenia e-doręczeń. Ich grono znacznie rozszerzy się z początkiem 2025 r. Choć termin wejścia w życie nowych przepisów był niejednokrotnie przekładany, rewolucja w zarządzaniu korespondencją firmową jest nieunikniona. Podczas wystąpienia prezenter wyjaśni co to są e-doręczenia, szczegółowo omówi kogo i od kiedy będą obowiązywały nowe zasady i przedstawi w jaki sposób firma Iron Mountain Polska wdraża e-doręcznia u swoich Klientów.

11:20 - 11:50

Wykład zarezerwowany dla Sponsora Konferencji

- Webcon

11:55 - 12:25

Ten system nie działa... po co usprawnialiśmy proces? 

- Pavel Arno (IBM) we współpracy z Rhenus Automation

Każdy proces (lub obieg dokumentów) będzie zautomatyzowany i zostanie uruchomiony w różnorodnym stosie technologiczno-aplikacyjnym naszej organizacji. Będzie częścią bogatej architektury integracyjnej i rozproszonego środowiska systemowego. Będzie zależeć od innych procesów i serwisów, szybszych lub powolniejszych, starszych lub nowoczesnych, będzie cierpieć od skalowalności poziomej i pionowej, będzie konkurować o zasoby wirtualne i fizyczne. 
Odwrócę obraz - przedstawię z czym codziennie walczą zespoły IT, co to ma wspólnego z workflow i EOD oraz odpowiem na pytania: 
Dlaczego nie działa? 
Dlaczego tak wolno? 
Dlaczego tak drogo?
I co dalej?

12:30 - 12:50

Wykład zarezerwowany dla Partnera Konferencji

- Marcin Makowski (BeOne)

12:55 - 13:15

Warsztat – cyfryzacja procesu w 20 minut – na przykładzie procesu "onboarding”

- Aneta Fidler i Tomasz Jadczak (DahliaMatic)

W tym dynamicznym warsztacie uczestnicy będą świadkami, jak w ciągu zaledwie 20 minut można uzyskać efektywny proces onboardingowy w postaci cyfrowej. Demonstracja na żywo ukaże, jak szybko i bez potrzeby głębokiej wiedzy technicznej można zaprojektować, testować i wdrażać procesy, które tradycyjnie wymagałyby skomplikowanego kodowania i znacznych zasobów czasowych.

13:20 - 13:40

Innowacje w zarządzaniu dokumentacją: optymalizacja procesów kancelaryjnych dzięki obsłudze e-Doręczeń i e-Nadawcy

- Krzysztof Szorcz (Suncode)

Elektroniczne zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą nie tylko zapewnia większą kontrolę nad przesyłkami, ale także optymalizuje pracę i minimalizuje koszty.
Z tego powodu już niedługo wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG oraz KRS będą zobowiązane do korzystania z e-Doręczeń. Również Poczta Polska wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i oczekiwaniom konsumentów, wprowadzając Elektronicznego Nadawcę. 
Podczas wydarzenia pokażemy, jak w prosty sposób obsłużyć procesy kancelaryjne, w tym obsługę e-Doręczeń i e-Nadawcy, w naszym systemie!

13:45 - 14:05

Najlepsze praktyki w procesie zakupowym i zarzadzaniu budżetem - prezentacja praktyczna

- Maciej Glapiński (Rida Software)

Prezentacja praktycznych przykładów z zakresu procesu zakupowego połączonego z obiegiem faktur oraz kontroli zaangażowania budżetu.

14:10 - 14:30

Wykład zarezerwowany dla Partnera Konferencji

14:35 - 14:55

Wykład Partnera Konferencji

15:00 - 15:30

Wykład merytoryczny

15:35 - 16:05

Wykład merytoryczny

16:10

Zakończenie II dnia konferencji

 

09:00

Rozpoczęcie konferencji

09:00 - 09:30

Wyzwania polskiej administracji skarbowej w zakresie rozwoju cyfrowych technologii podatkowych opartych na danych

- Paweł Cybulski (Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej)

Wystąpienie traktować będzie o KSeF, ale także problematyce wdrażania technologii cyfrowych w MF szerzej m.in. kryptowaluty, sztuczna inteligencja, przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

09.35 - 10:05

Jak zachować kontrolę nad zarządzaniem urządzeniami, oprogramowaniem firmowym i wrażliwymi danymi, z których korzystają pracownicy

- Paweł Niedźwiadek (Efecte)

Pracownicy, nawet fizyczni, korzystają w firmach z coraz większej liczby urządzeń cyfrowych i oprogramowania. Są wydajniejsi, ale rośnie również kompleksowość obsługi urządzeń i ryzyka dla samej firmy. Pokażemy, jak zarządzanie urządzeniami, infrastrukturą, oprogramowaniem i danymi w organizacji za pomocą bazy CMDB oraz narzędzi dla urządzeń końcowych pozwala na pełną kontrolę nad zasobami przedsiębiorstwa oraz spełnienie surowych wymagań UE. Rozwiązania zarządzania końcówkami (UEM) oraz Configuration Management Database (CMDB) umożliwiają zdalne monitorowanie i precyzyjne śledzenie, a zarządzanie wszystkimi elementami infrastruktury IT wspiera efektywność operacyjną, minimalizuje ryzyko awarii, zwiększa bezpieczeństwo oraz ułatwia utrzymanie zgodności polityk firmy z regulacjami UE.

10:10 - 10:40

ELO ECM Suite - Cyfrowe zarządzanie informacjami

- Elke Schoenemann (ELO Digital Office)

Rejestracja gości, zwieranie umów, oferty, faktury łącznie z KSeF, zapytania, teczki osobowe. Off-line czy online? Hybrydowo czy stacjonarnie?
Na tablecie czy smartfonie? ELO oferuje rozwiązania dla tych i wielu innych zadań w codziennej pracy.

10:45 - 11:15

Wykład zarezerwowany dla Sponsora Konferencji

- Michał Topyło (Iron Mountain)

11:20 - 11:50

Wykład zarezerwowany dla Sponsora Konferencji

- Webcon

11:55 - 12:25

IBM Process Mining – Usprawnij swoje procesy biznesowe na podstawie śladów cyfrowych, bez zgadywania.

- Bartosz Kochanowski (Rhenus Automation) i Edwin Moulouangou (Rhenus Automation) we współpracy z IBM

Nie możesz poprawić tego, czego nie widzisz. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wykorzystać cyfrowy ślad do stworzenia cyfrowego bliźniaka swoich procesów?
Co by było, gdybyś mógł symulować inicjatywę doskonalenia procesu przed jej wdrożeniem i przewidzieć zwrot z inwestycji? Odpowiedzią jest eksploracja procesów – Process Mining.

12:30 - 12:50

Wykład zarezerwowany dla Partnera Konferencji

- Marcin Makowski (BeOne)

12:55 - 13:15

Zastosowania sztucznej inteligencji w realizacji procesów. Wykorzystaj AI do wygodnego wyszukiwania informacji - demonstracja

- Aneta Fidler i Tomasz Jadczak (DahliaMatic)

Zobacz, jak sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana do wsparcia procesów decyzyjnych, jakie możliwości daje uczenie maszynowe. Podczas wykładu zaprezentujemy rozwiązanie całkowicie zmieniające podejście do zarządzania dokumentacją, wykorzystamy technologie AI, w tym algorytmy przetwarzania języka naturalnego (NLP), umożliwiające szybkie i precyzyjne wyszukiwanie informacji za pomocą zapytań w języku, którym wszyscy się posługujemy na co dzień.

13:20 - 13:40

Zaplanuj sukces przedsiębiorstwa z Plus Workflow: Wykorzystanie Low-Code do samodzielnego uruchamiania procesów i aplikacji biznesowych

- dr Maciej Szczepankiewicz (Suncode)

Plus Workflow to innowacyjny i elastyczny system klasy LOW-CODE wspierający zarządzanie procesami i dokumentami w przedsiębiorstwie. Z nim każdy użytkownik może w prosty sposób samodzielnie modyfikować i uruchamiać procesy i aplikacje biznesowe z wykorzystaniem mechanizmu Drag&Drop.
Podczas wydarzenia pokażemy, jak w prosty sposób uruchomić własny obieg dokumentów, wykorzystując nasz wbudowany edytor procesów.

13:45 - 14:05

Najlepsze praktyki w procesie zakupowym i zarzadzaniu budżetem

- Maciej Glapiński (Rida Software)

Wszyscy przyzwyczailiśmy się do obiegów faktur w systemach workflow. Jednakże zarządzanie zobowiązaniami firmy czy jednostki administracji publicznej zaczyna się dużo wcześniej a faktura jest tylko efektem wcześniejszych decyzji. W prezentacji zostaną przedstawione najlepsze praktyki procesu zakupowego zarówno w sektorze prywatnym jak i administracji publicznej z uwzględnieniem ich dalszej implementacji w systemach workflow.

14:10 - 14:30

Wykład zarezerwowany dla Partnera Konferencji

14:35 - 14:55

Wykład Partnera Konferencji

15:00 - 15:30

Problematyka retencji danych: minimalizacja danych jako strategia bezpieczeństwa

w przedsiębiorstwach

- Grzegorz Leśniewski i Paweł Markiewicz (Eksperci niezależni)

15:35 - 16:05

Wykład merytoryczny zarezerwowany

- Bartłomiej Papisz (#LPPO)

16:10

Zakończenie I dnia konferencji

 

Dzień 2

Dzień 1

AGENDA

24-25 lipca 2024


Godzina:  09:00

ONLINE

EOIF GIGACON SUMMIT

REJESTRACJA

O KONFERENCJI:

Podczas wydarzenia przedstawiciele wiodących firm zaprezentują swoje rozwiązania oraz zaproponują narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Wieloletnie doświadczenie w propagowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwala nam stworzyć wydarzenie łączące potrzeby ich dostawców i odbiorców.

PROPONOWANA TEMATYKA:

1. KSEF: 

 • bezpieczeństwo danych i prywatności 

 • Big Data i analiza danych

 • (wykorzystanie technologii big data i analizy danych do zarządzania i efektywnego wykorzystania informacji zgromadzonych w KSEF, w celu optymalizacji procesów biznesowych)

 • integracja kSEF z innymi systemami w firmie: Omówienie strategii i narzędzi umożliwiających integrację elektronicznej książki służbowej z innymi systemami wewnątrz organizacji, takimi jak systemy zarządzania treścią, CRM, ERP itp., w celu zapewnienia płynnego przepływu informacji.

 • audyt i kontrola procesów w KSEF

2. Automatyzacja procesów biznesowych.

 3. Bezpieczeństwo informacji w cyfrowym obiegu dokumentów.

 • Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 • Zapobiegania i reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem.

4. Wykorzystanie AI i ML w obiegu informacji w firmie

5. Zarządzanie wiedzą 

6. Integracja EOI z Innymi Systemami:

 • integracja EOI z systemami ERP, CRM i innymi kluczowymi rozwiązaniami.

 • wymiana informacji między różnymi platformami.

 • wykorzystanie interfejsów programistycznych (API) w celu ułatwienia integracji.

7. Inteligentne Przetwarzanie Dokumentów:

 • Zastosowanie technologii rozpoznawania tekstu (OCR) i sztucznej inteligencji w EOI.

 • Automatyczne przetwarzanie i klasyfikacja dokumentów.

 • Poprawa efektywności poprzez inteligentne systemy wspomagające decyzje.

8. Archiwizacja dokumentów

9. Workflow

10. Rozwiązania chmurowe

11. e-Doręczenia

KONFERENCJA SKIEROWANA JEST DO:
 
 • szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących omawiane technologie: obiegu dokumentów, przetwarzania i składowania informacji

 • do osób z każdej branży.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

Wymagane jest JEDYNIE wypełnienie formularza rejestracji – odnośnik znajduje się pod agendą.

 

ZAREJESTROWANYM UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 • możliwość udziału w wybranych wykładach
 • możliwość otrzymania potwierdzenia udziału w konferencji (zaświadczenia w trakcie spotkania lub wystawienie certyfikatu uczestnictwa po wydarzeniu)
 • dostęp do materiałów pokonferencyjnych

ZAPREZENTUJ SWOJĄ FIRMĘ!

Firmy, które posiadają rozwiązania dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów, lub mają usługi konsultingowe z tego zakresu i są zainteresowane zaprezentowaniem swoich produktów podczas konferencji, zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą marketingową. Do wyboru m.in.: wykład 20 – 30 minut / podlinkowany logotyp na stronie / promocja na mediach społecznościowych  / lista kontaktów / informacje o udziale firmy w newsletterach i inne.
Kontakt:
karina.strojek@gigacon.org

Propozycje wykładów merytorycznych (call for papers), patronaty medialne, kontakt z uczestnikami: anna.karasinska@gigacon.org

PATRONI KONFERENCJI

GŁÓWNY SPONSOR

SPONSORZY

 

PARTNERZY

FIRMA UCZESTNICZĄCA

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

 

PATRONI MEDIALNI

 

O WYSTAWCACH

BeOne lider w zakresie wdrożeń Alfresco w Polsce, obsługujący na stałe największe wdrożenia obejmujące przeszło 100.000 użytkowników i kilkadziesiąt milionów dokumentów. W ramach wdrożeń wypracowanych zostało przez BeOne dziesiątki modeli referencyjnych oraz scenariuszy użycia systemu Alfresco, a także najlepsze wzorce w zakresie rozszerzania systemu i dopasowania do wymagań klientów.
Archillea, czyli Elektroniczny Obieg Dokumentów to autorskie rozwiązanie DahliaMatic, które na rynku funkcjonuje już od 10 lat, a w swoim portfolio ma przede wszystkim duże wdrożenia dla klientów takich jak: Elbud, PGNiG, PERN, czy Polskie Radio. To kompletna platforma zbudowana w architekturze low code pozwalająca na realizację procesowego zrządzania dokumentami i zadaniami w firmie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dzięki swojej elastyczności sprawdza się zarówno w małych kilkunastoosobowych organizacjach, jak i dużych korporacjach z ponad 5 000 pracowników na pokładzie. Przyjazna i elastyczna polityka licencyjna oraz możliwość samodzielnego zaprojektowania platformy z dedykowanych elementów sprawiają, że każda organizacja może stworzyć z Archillea ofertę dopasowaną do swoich potrzeb.
Firma Efecte, która wcześniej przejęła InteliWISE, w tym roku połączyła siły z Matrix42, aby wspierać digitalizację i automatyzację pracy. Naszą ambicją jest bycie wiodącym europejskim dostawcą oprogramowania do zarządzania usługami korporacyjnymi zarówno dla klientów z sektora publicznego, jak i prywatnego. Dzięki naszej elastycznej platformie możesz zarządzać procesami IT i biznesowymi, zasobami, punktami końcowymi i tożsamościami w celu zwiększenia produktywności, zwinności, bezpieczeństwa i doświadczenia pracowników. Dostarczamy Cloud Your Way, co oznacza, że możesz wybrać sposób korzystania z naszej technologii: publiczny, regionalny lub w swoim centrum danych, a wszystko to przy atrakcyjnym całkowitym koszcie posiadania.
ELO Digital Office rozwija i sprzedaje wysokiej jakości oprogramowanie do zarządzania dokumentami, archiwizacji cyfrowej i obiegiem dokumentów. ELO® obejmuje całe spektrum zarządzania treścią w przedsiębiorstwach (Enterprise-Content-Management (ECM)).Firma ELO Digital Office została wyodrębniona w 1998 roku z grupy Louis Leitz jako samodzielny podmiot z siedzibą w Stuttgarcie i stała się międzynarodowym przedsiębiorstwem posiadającym swoje oddziały w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Australii. Gęsta sieć partnerów systemowych opiekuje się ponad 750.000 miejsc pracy pod ELO na świecie. Ponadto ELO utrzymuje wiele partnerstw technologicznych z producentami oprogramowania i sprzętu.
Iron Mountain Polska to lider rynku zarządzania informacją, archiwizacji i digitalizacji dokumentów. Zapewnia kompleksową obsługę firm w zakresie: consultingu procesów po stronie klienta, cyklu życia dokumentów w organizacji oraz ich digitalizacji. Jest także dostawcą systemów do zarządzania procesami oraz informacją w efektywny i bezpieczny sposób. Prowadzi działania z zakresu bezpiecznego przechowywania, składowania, archiwizacji oraz niszczenia dokumentacji tradycyjnej, cyfrowej jak i zużytego sprzętu IT. Firma oferuje dedykowane rozwiązania sektorowe, m.in.: dla branży finansowej i ubezpieczeniowej, służby zdrowia, kancelarii prawnych, a także instytucji publicznych oraz firm geodezyjnych i kartograficznych. Iron Mountain Polska to 25 lat doświadczenia, ponad 1800 klientów, a także 9 milionów przechowywanych pudeł z dokumentami i prawie 100 milionów skanowanych stron rocznie. Iron Mountain Polska jest częścią Iron Mountain Inc. – globalnego lidera w branży zarządzania informacją, założonego w 1951 roku w Livingstone w USA. Firma działa w kilkudziesięciu krajach na 5 kontynentach i notowana jest na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (IRM).
Rhenus Automation (Rhenus Digital Workforce Sp. z o.o.), wchodzący w skład koncernu Rethmann jest sprawdzonym dostawcą nowoczesnych usług biznesowych i doradczych, specjalizującym się w automatyzacji procesów i wsparciu w podejmowaniu decyzji (data driven management). Będąc częścią jednej z największych firm w tej branży w Europie, wspiera zarówno doskonałość operacyjną procesów biznesowych jak i efektywność w obszarze IT. Do pierwszej grupy można zaliczyć: -  wdrożenia automatyzacji procesów (RPA) i tworzenie cyfrowych pracowników mających zastosowanie do nawet 70% wszystkich procesów w organizacji i realizować je w koszcie ok. 3x-5x krotnie taniej. Projekty te są realizowane ze wsparciem technologii partnerskiej IBM. - zautomatyzowane systemy rozpoznania i ekstrakcji danych z każdego typu dokumentu (obraz, skan, itd), wdrażane często wraz z panelami akceptacyjnymi (AIOCR), systemami workflow i wspierającymi robotami. Efekt to nawet 95% większa efektywność (czas/koszt) w stosunku do procesu analogowego.   - wprowadzamy do organizacji technologię IBM Process Mining i IBM Task Mining która wspierając filozofię ciągłego doskonalenia pozwala pokazać procesy takimi jakie są w rzeczywistości (często nieefektywne), odwzorować wybrane procesy w czasie rzeczywistym na diagramach (tzw. cyfrowy bliźniak) czy zobaczyć jak wydawałoby się ten sam proces czy czynność (np. obsługa zamówień, proces sprzedaży czy transportowy) może być różnie realizowany przez zespół firmy (taniej-drożej ; dłużej-krócej, itd.). - wspieramy organizacje na drodze do zrównoważonego rozwoju, raportowania i monitorowania celów ESG. Automatyzujemy całkowicie proces zbierania danych, przetwarzamy i monitorujemy zmiany, jak również wdrażamy systemy do raportowania ESG. Zmniejszamy obciążenie pracowników nawet do 90%, eliminujemy w 100% błędy ludzkie, umożliwiamy 100% audytowalność źródeł danych. Nasza oferta w obszarze IT excellence obejmuje między innymi: - Narzędzia wspierające cyberbezpieczeństwo: IBM QRADAR Security (SIEM) oraz Nessus Tenable (skaner podatności).  - Wdrażamy rozwiązanie IBM Instana które śledzi parametry całego stosu technologicznego (od przeglądarki, przez aplikację i integrację, do bazy danych), oraz IBM Turbonomic który kontroluje alokację zasobów i zapewnia ich dostępność dla aplikacji. - Wspieramy efektywne zarządzanie zasobami IT i zgodnością licencyjną z oprogramowaniem o złożonych regułach licencyjnych (np.: Microsoft, Oracle, SAP, #IBM, Salesforce, Red Hat) dzięki: IBM Flexera oraz IBM Apptio które zapewni widoczność całkowitych kosztów powstania i utrzymania aplikacji oraz zasobów IT.
Od niemal 20 lat wspieramy przedsiębiorstwa w stawianiu pierwszych kroków ku cyfryzacji – optymalizujemy i automatyzujemy setki procesów biznesowych. Suncode to firma technologiczna produkująca i wdrażająca czołową platformę Low-Code do zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi. Naszym flagowym rozwiązaniem jest system Plus Workflow, który pozwala nie tylko na odzwierciedlenie dowolnego procesu biznesowego przedsiębiorstwa, ale również samodzielne modelowanie, modyfikowanie i uruchamianie nowych obiegów dokumentów i aplikacji biznesowych. System Plus Workflow to unikalne rozwiązanie zapewniające usprawnienie szerokiej gamy procesów biznesowych w różnych obszarach, od procesów administracyjnych, po procesy sprzedażowe, produkcję i logistykę. Dodatkowo system Plus Workflow umożliwia komunikację z systemami ERP oraz finansowo-księgowymi, wymianę danych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), czy wykorzystanie rozwiązania OCR.
WEBCON jest największym dostawcą systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Polsce. W ciągu ostatnich 18 lat firma zrealizowała tysiące projektów EOD w polskich i międzynarodowych organizacjach. Z platformy od WEBCON korzysta już blisko 1000 firm na całym świecie i dzięki niej z sukcesem cyfryzują swój biznes. Zaufali jej liderzy rynku, tacy jak Mitsubishi Electric, LPP, Nowy Styl, MAN, Link4, CEDC, Cersanit, Warbud czy Tauron. WEBCON pomaga klientom tworzyć nowoczesne miejsca pracy, cyfryzować dokumenty, pracować zdalnie oraz zwiększać kontrolę nad dokumentami i procesami w firmie. Jako najbardziej zaawansowane rozwiązanie dostępne na rynku, może być dopasowane do nawet najbardziej wymagających scenariuszy i wymagań biznesowych. WEBCON BPS to rozwiązanie dla każdej innowacyjnej organizacji, która chce skutecznie realizować strategię cyfrowej transformacji, w tym elektroniczny obieg dokumentów – bez kompromisów.

PRELEGENCI

KONTAKT

ANNA KARASIŃSKA

Kontakt dla Uczestników, Prelegentów i Patronów:

e-mail: anna.karasinska@gigacon.org

mobile: +48 506 981 902

KARINA STROJEK

Kierownik projektu - kontakt z Wystawcami

e-mail: karina.strojek@gigacon.org

mobile: +48 600 677 473

© 2021 GigaCon - biznesowe konferencje IT Powered by varit

Archiwum imprez

Regulamin i polityka prywatności