17 stycznia 2024

PAWEŁ CYBULSKI

Doradca podatkowy, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, Partner zarządzający w Centrum Likwidacji Barier Biznesowych Sp. z o.o.


Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, doradca podatkowy, ekspert  Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej zajmujący się problematyką podatkową, przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu oraz zrównoważonym rozwojem organizacji (ESG). Partner zarządzający w Centrum Likwidacji Barier Biznesowych Sp. z o.o., skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji ministra.. W Ministerstwie Finansów czynnie uczestniczył m.in. w budowie programu współdziałania oraz uszczelnieniu podatków VAT i CIT a także był odpowiedzialny za nadzór nad audytem środków unijnych. Jako audytor posiada również 8 letni staż w spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się audytem śledczym.

© 2021 GigaCon - biznesowe konferencje IT Powered by varit

Archiwum imprez

Regulamin i polityka prywatności