23 listopada 2023


Godzina:  10:00

ONLINE

IT W ADMINISTRACJI

REJESTRACJA

O KONFERENCJI:

Zapraszamy na bezpłatną konferencje, której celem jest kompleksowe przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją polskich urzędów i instytucji administracji publicznej.

Pokażemy konkretne, gotowe rozwiązania. Swoimi doświadczeniami podzielą się także przedstawiciele administracji, którzy na co dzień zajmują się tym obszarem.

 

PROPONOWANA TEMATYKA:

 •  dokument elektroniczny, obieg dokumentów i informacji

 • archiwizacja i składowanie danych

 • bezpieczeństwo danych, ochrona infrastruktury, niezawodność

 • cyfrowe sieci telekomunikacyjne

 • infrastruktura szerokopasmowa

 • przestrzenie cyfrowe

 • e-usługi

 • inteligentne płatności

 • usługi mobilne, inteligentne rozwiązania optymalizujące pracę i funkcjonowanie przestrzeni publicznej

 • rozwiązania chmurowe

 • Smart City

 

KONFERENCJA SKIEROWANA JEST DO:

 

 •  szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących technologie informatyczne w polskich urzędach i instytucjach publicznych: przedstawicieli władz gmin, powiatów i województw (prezydentów miast, burmistrzów, naczelników, wójtów), kierowników i dyrektorów działów w jednostkach samorządowych i urzędach centralnych, specjalistów – pracowników administracji państwowej

 • osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii; projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych w urzędach i instytucjach publicznych: szefów departamentów informatyki, kierowników projektów, członków grup projektowych, administratorów systemów

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

Wymagane jest JEDYNIE wypełnienie formularza rejestracji – odnośnik znajduje się pod agendą.


ZAREJESTROWANYM UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 • możliwość udziału w wybranych wykładach

 • możliwość otrzymania potwierdzenia udziału w konferencji (zaświadczenia w trakcie spotkania lub wystawienie certyfikatu uczestnictwa po wydarzeniu)

 • dostęp do materiałów pokonferencyjnych


ZAPREZENTUJ SWOJĄ FIRMĘ!

Firmy, które posiadają rozwiązania IT dedykowane funkcjonowaniu sektora administracji, zainteresowane zaprezentowaniem swoich produktów podczas konferencji, zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą marketingową. Do wyboru m.in.: wykład 20 – 30 minut / podlinkowany logotyp na stronie / promocja na mediach społecznościowych  / lista kontaktów / informacje o udziale firmy w newsletterach i inne.
Kontakt:
karina.strojek@gigacon.org

Propozycje wykładów merytorycznych (call for papers), patronaty medialne, kontakt z uczestnikami: anna.karasinska@gigacon.org

10:00

Rozpoczęcie konferencji

10:00 - 10:30

Budowanie świadomości cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej - case study
- Przemysław Poksiński (CyberSecurity Expert)

Co to jest świadomość cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, jak jest unormowana i gdzie. Czy podejście techniczne jest wystarczające w ochronie przed wyłudzaniem informacji, atakom na infrastrukturę. Znaczenie modelu KAB (Knowledge, Attitude and Behaviour) w budowaniu właściwych zachowań wśród pracowników.

10:35 - 11:15

Jak zapewnić bezpieczeństwo IT z systemami eAuditor oraz Hyprovision DLP? 
- Sandra Kowalik (BTC)

W nadchodzącym roku wyzwaniem dla działów IT w dalszym ciągu będzie temat bezpieczeństwa cybernetycznego. Konieczne będzie zastosowanie bardziej efektywnych środków w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi wyciekami danych zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i organizacjach sektora publicznego. Narastające zagrożenia oraz ograniczone zasoby ludzkie i finansowe wymagają wykorzystania najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT. Podczas prelekcji zaprezentujemy kluczowe funkcjonalności eAuditor v8 AI i Hyprovision DLP w zakresie cyberbezpieczeństwa:  
-Wskaźniki bezpieczeństwa infrastruktury (SOC). 
- Powiadomienia administracyjne w celu szybkiej reakcji w przypadku potencjalnego zagrożenia.  
- Zdalne i masowe szyfrowanie partycji systemowych i niesystemowych dla SSD/HDD i USB za pomocą MS Bitlocker.
- Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie klasyfikowania stron internetowych w oparciu o zawartość (treść) strony.
- Bezpieczne zdalne połączenia z komputerami w sieci lokalnej i za NAT z wykorzystaniem technologii webRTC.
- Panel pracownika jako efektywna metoda informowania i szkolenia pracowników.
- Kiosk aplikacji jako metoda bezpiecznego instalowania oprogramowania przez pracowników.
- Wybrane polityki bezpieczeństwa DLP w praktyce.

11:20 - 11:50

Pure Storage: Nowoczesne podejście do Dostępności i Ochrony Danych
- Marcin Kostrzewa (Arrow ECS), Paulina Kania (Benefit IT)

Zapraszamy do zapoznania się z zaawansowanymi technologiami pozwalającymi firmom i instytucjom na efektywne gromadzenie, zabezpieczanie i optymalne wykorzystanie swoich danych. Przybliżymy rozwiązania, które wpływają na poprawę dostępności i bezpieczeństwa danych w erze transformacji cyfrowej.

11:55 - 12:25

Wdrożenie pilotażowego chatbota w Urzędzie Miasta Łodzi
- Wojciech Ciesielski (Urząd Miasta Łodzi)
Prezentacja będzie dotyczyć automatyzacji obsługi mieszkańców w ramach Call Center.

12:30 - 13:00

Metoda automatyzacja odpowiedzi na incydenty dla administracji publicznej
- Jakub Jagielak (Atende)

13:05 - 13:25

Zautomatyzuj zarządzanie zasobami IT. Statlook dla administracji publicznej
- Marcin Pera (Statlook)

Bezpieczeństwo w IT i jednoczesna optymalizacja kosztów – to główne zalety Statlooka. Nasz system gwarantuje wsparcie ochrony wszystkich zasobów IT, pomaga zadbać o aktualność licencji i legalność oprogramowania. Statlook to także świetne rozwiązanie w zarządzaniu pracą zdalną i hybrydową. Dzięki niemu na odległość rozwiążemy problemy zgłaszane przez użytkowników (Helpdesk z autorskim rozwiązaniem połączenia zdalnego). System pozwoli nam w łatwy sposób zablokować niebezpieczne witryny internetowe oraz ograniczyć dostęp jedynie do autoryzowanych urządzeń przenośnych (dysków twardych, pendrivów), a także monitorować bezpieczeństwo pracy użytkownia. Pondto nasze oprogramowanie pomaga skutecznie zarządzać bezpieczeństwem danych osobowych (RODO) oraz wprowadzić prosty w obsłudze, nowoczesny i zgodny z dyrektową unijną wewnętrzny kanał zgłoszeń dla sygnalistów.

13:30 - 14:00

ChatGPT - szansa czy zagrożenie dla administracji publicznej?
- Tomasz Mackiewicz (Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni)
Jak wykorzystać technologię #AI w działaniach administracyjnych. Czy m.in. ChatGPT wyeliminuje pracowników administracji? Czy może skróci kolejki i czas wydawanych decyzji. Dowiedz się więcej o technologii jutra już dziś.

14:05 - 14:35

Sygnaliści w administracji. Jak w prosty sposób spełnić nowy obowiązek regulacyjny
- Katarzyna Abramowicz (Radczyni prawna)
Na organy administracji i organizacje nałożony został nowy obowiązek prawny. Od grudnia 2021 roku organy publiczne i spółki SP powinny spełniać wymagania Dyrektywy UE o zgłaszaniu naruszeń i nieprawidłowości. Jak spełnić nowy obowiązek prawny najmniejszym kosztem?
Agenda:
1) Krótko sygnalistach i ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i nowych obowiązkach regulacyjnych
2) Na czym polega prawdziwa poufność treści zgłoszeń i dlaczego email i przyjmowanie zgłoszeń na skrzynkę pocztową nie spełnia tego warunku
3) Jak wybrać szyfrowany system do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, który myśli za Ciebie
4) Quick Wins, które ułatwiają wdrożenie

14:40 - 15:10

Zamówienia centralne na usługi Publicznej chmury obliczeniowej dla jednostek administracji publicznej
- Alicja Zajączkowska (Centralny Ośrodek Informatyki)
W związku z realizacją Projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 2.1 „Wysoka Dostępność i jakość e-usług publicznych” zostały zawarte porozumienia pomiędzy Ministrem Cyfryzacji-Skarbem Państwa a Centrum Obsługi Administracji Rządowej dotyczące realizacji umów ramowych. Na podstawie porozumień Centrum Obsługi Administracji Rządowej  zawarło umowę ramową na dostawę pakietu biurowego w ramach umowy MPSA oraz przeprowadziło postępowanie na oprogramowanie antywirusowe. 
Umowy ramowe dają Jednostkom jako Zamawiającym (czyli w myśl tego porozumienia podmioty, o których mowa w § 6 ust. 1 Uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”), możliwość zawierania umów wykonawczych i zamawiania oprogramowania wyspecyfikowanego w umowach ramowych. Podczas prelekcji przedstawię korzyści i sposób korzystania z zamówień centralnych na usługi Publicznej chmury obliczeniowej oraz aktualny katalog usług.

15:15 - 15:45

ECDL staje się ICDL jak ta zmiana wpłynie na certyfikat EPP e-Urzędnik

- Paweł Zalewski (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
Poruszana tematyka wystąpienia to:

 • Rebranding 2024
 • Zmiana cennika w 2024 roku
 • Zmiany w certyfikacie EPP e-Urzędnik

15:45

Zakończenie konferencji

 

AGENDA

PATRON HONOROWY

SPONSORZY

 

PARTNERZY

FIRMY UCZESTNICZĄCE

PATRONI MEDIALNI

 

O WYSTAWCACH

Arrow ECS dostawca technologii wspierający rozwój wydajnych, praktycznych i kompleksowych rozwiązań informatycznych łączycych różne technologie w celu zaspokojenia sprecyzowanych potrzeb biznesowych. W ofercie znajdują się systemy, które w pełny sposób prezentują rozwiązania pamięci masowych, zabezpieczeń infrastruktury oraz oprogramowania w złożonym środowisku IT. Kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury IT i wiedza techniczna czynią nas liderem na rynku Value Added Distribution, czyli dystrybutorów z wartością dodaną. Nasze zasoby i programy pomagają Partnerom się rozwijać, wydajniej działać oraz przekształcać biznes tak, by móc szybko dostosować się do zmieniającego się rynku.
Atende S.A. to wiodąca, notowana na GPW, grupa technologiczna z ponad 30-letnią historią w realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Grupa specjalizuje się w świadczeniu nowoczesnych usług cyfrowych, integracji sieci i systemów IT oraz komercjalizacji autorskich rozwiązań softwarowych. Koncentrując się na potrzebach klientów, Atende dostarcza usługi z zakresu m.in. budowy sieci, integracji infrastruktury, cyberbezpieczeństwa, migracji do chmury i rozwiązań chmurowych oraz cyfryzacji procesów w oparciu o blockchain – operując w pełnym łańcuchu wartości, od audytu i projektu, poprzez wdrożenie, serwis i utrzymanie, po kompleksowy outsourcing.  W skład grupy kapitałowej dodatkowo wchodzi sześć spółek portfelowych, które dostarczają własne oprogramowanie i usługi IT: Atende Industries tworzy rozwiązania dla inteligentnej energetyki, Internetu Rzeczy oraz Przemysłu 4.0; Phoenix Systems dostarcza własny, unikalny w Europie, otwarty system operacyjny czasu rzeczywistego oraz oprogramowanie dla tzw. Smart Devices; A2 Customer Care dostarcza usługi konsultingowe i programistyczne dla rozwiązań SAP; OmniChip specjalizuje się w projektowaniu zaawansowanych układów scalonych; TrustIT świadczy nowoczesne usługi zdalnego utrzymania i wsparcia IT; Codeshine tworzy na zamówienie oprogramowanie i aplikacje webowe; Cryptomage, który jest  nowoczesną firmą  informatyczną świadczącą usługi   w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ICT. Więcej informacji: www.atende.pl
Jesteśmy zespołem inżynierów posiadających 12-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania zaawansowanych projektów infrastruktury IT zapewniających wysoką wydajność, niezawodność oraz bezpieczeństwo działania dla baz danych i aplikacji. Na podstawie naszej wiedzy merytorycznej i praktycznej opracowujemy rozwiązania infrastruktury informatycznej dla naszych klientów zmierzając do osiągnięcia przede wszystkim Państwa celów biznesowych. Projektujemy, dostarczamy i wdrażamy kompletne rozwiązania infrastruktury informatycznej obejmujące serwery, macierze dyskowe, wirtualizację, klastry wysokiej dostępności, systemy wykonywania kopii zapasowej (backup), archiwizację, sieci komputerowe oraz ich zabezpieczenia.
BTC Sp. z o.o. od ponad 20 lat tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne, które z sukcesem usprawniają codzienną pracę administratorów IT czy też inspektorów ochrony danych. Jesteśmy bezpośrednim producentem oprogramowania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT (eAuditor), ochroną danych przed wyciekiem (Hyprovision DLP), systemu wsparcia technicznego (eHelpDesk) oraz wsparcia procesów zarządzania danymi osobowymi zgodnie z RODO (RODOprotektor). Najnowsza wersja systemu – eAuditor V8 AI – została wyposażona w techniki machine learningu, który umożliwiają automatyczną klasyfikację stron internetowych oraz szereg funkcjonalności, które pozwalają na skuteczne zarządzanie infrastrukturą i bezpieczeństwem IT, m.in. zdalne szyfrowanie dysków BitLockerem oraz Security Dashboard, którego celem jest prezentowanie głównych alertów oraz informacji systemowych. Opracowujemy innowacyjne metody funkcjonowania naszych aplikach, tak aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Z powodzeniem wdrażamy nasze oprogramowanie w jednostkach administracji, firmach komercyjnych oraz grupach kapitałowych, a także posiadamy rozbudowany kanał sprzedaży wśród partnerów. Dbamy o stały rozwój naszych systemów, tak aby jeszcze lepiej spełniały stawiane przed nim oczekiwania. Zamów indywidualną prezentację pod adresem: http://www.eauditor.eu/gigacon
Statlook® jest marką należącą do polskiej firmy Media-press.tv S.A, która od ponad 30 lat dostarcza zaawansowane systemy informatyczne dla firm na całym świecie. Tworzone oprogramowanie pozwala na sprawne, wydajne i wygodne zarządzanie zasobami informatycznymi i ludzkimi w firmach prywatnych oraz instytucjach państwowych. Nasze oprogramowanie obejmuje działaniem wszystkie elementy infrastruktury IT (sprzęt, oprogramowanie, użytkownicy, Internet). Kompleksowość działania łączymy z profesjonalnymi technologiami oraz innowacyjnym, przyjaznym interfacem. Systemy Uplook® i Statlook®, analizując zależności pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury, zapewniają zarówno zbiorcze dane statystyczne dające natychmiastową informację o stanie całej infrastruktury, jak i szczegółowe informacje dotyczące pojedynczych stanowisk komputerowych czy użytkowników, a także procesów i kosztów z nimi związanych. Polski Produkt – ponad 18 lat doświadczenia – 8.000 firm oraz instytucji w Polsce.

PRELEGENCI

KONTAKT

ANNA KARASIŃSKA

Kontakt dla Uczestników, Prelegentów i Patronów:

e-mail: anna.karasinska@gigacon.org

mobile: +48 506 981 902

KARINA STROJEK

Kierownik projektu - kontakt z Wystawcami

e-mail: karina.strojek@gigacon.org

mobile: +48 600 677 473

© 2021 GigaCon - biznesowe konferencje IT Powered by varit

Archiwum imprez

Regulamin i polityka prywatności