11 stycznia 2023

SZYMON KRUPA

Architekt Bezpieczeństwa IT, Manager IT, CSO/CIO/CTO


Szymon Krupa – Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo Systemów Teleinformatycznych, oraz podyplomowych studiów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie w Administracji Publicznej.
Od 2003 r. związany ze stołecznym Ratuszem jako współtwórca pierwszego w polskim samorządzie samodzielnego Wydziału Ochrony Danych Osobowych. 
Przed objęciem w 2008 roku funkcji Dyrektora Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.st. Warszawy, pełnił także funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie odpowiadał za propagowanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa IT, podnoszenia świadomości zarządzania i przetwarzania informacji, wdrażania procedur ochrony danych osobowych w Urzędzie oraz 18 Dzielnicach, a także przygotowania i implementacji instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. 
Od 2017 r. jako Dyrektor Miejskiego Centrum Sieci i Danych - Architekt Bezpieczeństwa Miasta prowadzi w Urzędzie m.st. Warszawy działalność edukacyjno-szkoleniową dla pracowników, oraz prace mające na celu podniesienie jakości bezpieczeństwa oraz pełną konsolidację zasobów teleinformatycznych w niezależnych Centrach Przetwarzania Danych. Inicjator integracji infrastrukturalnej jednostek miejskich podległych stołecznemu Ratuszowi, wprowadzenia centralnego zarządzania Active Directory oraz systemem poczty elektronicznej opartej o MS Exchange, budowy sieci telefonii VOiP w warszawskim Ratuszu oraz 18 dzielnicach oraz jednostkach miejskich, obecnie jednej z największych w polskim samorządzie obejmującej ponad 14 tys. aparatów telefonicznych.
Współautor sukcesu w zakresie otrzymanej w 2015 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa nagrody „Lider Informatyki” wśród jednostek „sektora administracji publicznej", realizującej rozbudowaną platformę Contact Center Warszawa 19115 oraz w 2016 r. „Lider Miejskich Innowacji”. 
Jako Architekt Bezpieczeństwa od 2017 r. przygotowywał założenia i uczestniczył w analizie, implementacji oraz poprawie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT UM Warszawa wdrażając  m.in. narzędzia klasy SIEM/SOAR/UEBA osiągając efekt: jednej platformy do zarządzania podstawowymi procesami bezpieczeństwa, skrócenia czasu obsługi incydentów i podatności poprzez automatyzację działań, automatyzacji zarządzania incydentami i podatnościami oraz spełnienia wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, przy ograniczonych wewnętrznych zasobach kadrowych.
Autor publikacji, wykładów oraz wielu szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych, nowoczesnych technologii, e-Urzędu oraz poprawy jakości świadczonych usług/e-usług z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacji.

© 2021 GigaCon - biznesowe konferencje IT Powered by varit

Archiwum imprez

Regulamin i polityka prywatności