30 marca 2022

Sztuczna inteligencja w praktyce – wykorzystanie Secure Web Intelligence! i ML/DL/NLP w analizie bezpieczeństwa ruchu sieciowego generowanego przez polskich uczniów
- Zbigniew Finfando (AiSECLAB)

Nie jest trudno zgadnąć o czym myślą uczniowie w szkole. Nauczyciele, dzięki swojemu doświadczeniu, potrafią to odkryć i odpowiednio zareagować w przypadku sytuacji niebezpiecznych. Pojawienie się nowoczesnych technologii komunikacyjnych powoduje jednak, że klasyczne metody mogą okazać się niewystarczające. Komunikacja w szkole przyjmuje postać strumieni danych o których zawartości nauczyciele nie mają pojęcia. Tradycyjne podejście do monitorowania bezpieczeństwa w szkole nie daje zbyt dużych możliwości w tym obszarze.
 
Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej realizowany przez NASK ma to zmienić. Dzięki naszej platformie analitycznej Secure Web Intelligence! i AiPLATFORM szkoły otrzymały narzędzie, które na podstawie wysyłanych i pobieranych przez szkołę danych podpowiada jaki jest ich charakter i czy są związane z potencjalnym zagrożeniem. 
 
Podczas wykładu zaprezentowany zostanie konkretny przypadek użycia systemów SWI! I AiPLATFORM, dzięki którym możliwe jest głębokie analizowanie ruchu sieciowego o wysokiej skali (rzędu wielu TB/sek) w warstwach od 4 do 7 modelu OSI. Zaprezentowany zostanie także Model Server uruchamiający jednocześnie tysiące modeli sztucznej inteligencji, przedstawione zostaną techniki Artificial Intelligence w tym: Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing i Computer Vision w praktycznym zastosowaniu wykrywania danych poufnych i wrażliwych, wykrywaniu mowy nienawiści, przemocy, pornografii, autoagresji, sextingu, sextorsion i innych niepożądanych zjawisk, z którymi młodzież spotyka się na co dzień.
 
W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną także metody automatyzacji dystrybucji raportów, analiz statystycznych, wykrywania odstępstw i profilowania, za pomocą których zbudować można systemy ochrony niewymagające dużego zaangażowania obsługi i pomagające wyodrębnić najistotniejsze z punktu widzenia instytucji, firmy lub urzędu zjawiska.

 

© 2021 GigaCon - biznesowe konferencje IT Powered by varit

Archiwum imprez

Regulamin i polityka prywatności