Start:

19 listopada 2021

SZKOLENIE: DOMYŚLNE SZKOLENIE

Koniec: 30 luty 2099

Miejsce:

 

Kategoria szkolenia:

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Otrzymasz od nas:

 • materiały szkoleniowe opracowane przez Piotra Biernackiego,
 • notatnik i długopis,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo,
 • wsparcie trenera

 

A w przypadku szkoleń odbywających się poza siedzibą firmy:

 • całodniowy serwis kawowo-ciasteczkowy ,
 • obiad każdego dnia (możliwość wybrania indywidualnie dostosowanej wersji lunchu).

Możesz spodziewać się:

Warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem metodyki opisu procesów BPMN (zgodnie ze specyfikacją standardu na www.bpmn.org).

Forma przekazu informacji:

 • multimedialny wykład,
 • ćwiczenia z prowadzącym,
 • samodzielna praca na komputerze oraz wspólna analiza wybranych modeli.

 

Samodzielnie stworzysz i zanalizujesz diagramy.

 

Trenerzy stosują nowoczesne metody aktywizujące i stymulujące uczestników do optymalnego wykorzystania czasu zajęć.

 

Zabierz ze sobą swój komputer i zostaw wszystkie zrealizowane ćwiczenia dla siebie.

 

Jeśli chcesz pracować w programie z którego korzystać na co dzień weź komputer z zainstalowanym programem. Ewentualnie pobierz bezpłatny program Bizagi (część oprogramowania jest w trybie on-line przez przeglądarkę).

 

To nie jest szkolenie z jakiegokolwiek programu. 

To szkolenie z metodyki BPMN.

 

 

 

Korzyści dla Ciebie i Twojej firmy:

 • Optymalizacja organizacji poprzez:
  • redukcję kosztów,
  • identyfikację sposobu działania,
  • wykrycie niespójności i przyczyn strat,
  • identyfikację wąskich gardeł,
  • zminimalizowanie zbędnych działań podczas realizacji procesów.
 • Stworzenie podstaw pod projekty doskonalące w organizacji.
 • W przypadku adopcji narzędzi do zarządzania wiedzą, dodatkową korzyścią jest sprawne gromadzenie i odpowiednie udostępnianie wiedzy o organizacji (regulacje, zasady, procesy, procedury, mierniki, ryzyko) w stopniu przekraczającym wymogi norm jakościowych (np. ISO 9000).

 

 

Kurs polecany dla:

 • osób zainteresowanych tematyką zarządzania procesami biznesowymi,
 • pracowników działu IT, w szczególności: analityków biznesowych, analityków systemowych, konsultantów biznesowych,kierowników projektów,
 • właścicieli procesów,
 • kadry zarządzającej firmą,
 • menedżerów odpowiedzialnych za wdrożenie koncepcji zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie/instytucji,
 • pracowników ds. standardów i procesów – kierowników, specjalistów,
 • pracowników firm, które wdrażają lub wdrożyły koncepcję zarządzania procesami biznesowymi,
 • specjalistów ds. kontrolingu,
 • green beltów i black beltów Six Sigma i Lean Six Sigma,
 • zespołów wdrożeniowych Lean Manufaturing,
 • zespołów wdrożeniowych narzędzi informatycznych (np. systemy WorkFlow, ERP/MRP).

 

 

 

Twój i nasz cel szkolenia:

Naszym celem jest przygotowanie Cię do identyfikacji i modelowania procesów biznesowych, a także zapoznanie ze sposobem dokumentowania ich z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0. (Business Process Model and Notation – Notacja i Model Procesów Biznesowych). Chcemy wyjaśnić Ci specyfikę dokumentacji zgodną z BPMN i wesprzeć zdobycie przez Ciebie umiejętności samodzielnego rozpoznawania i budowania modeli procesów zgodnie z BPMN 2.0.

I moduł szkolenia przygotowuje Cię w pełni do zdania państwowego egzaminu z BPMN (Certificate of Basic BPMN Competence). Certyfikat potwierdza kompetencje w zakresie modelowania procesów w notacji BPMN.

 

ZAPYTAJ O WYCENĘ

AGENDA

1. Podstawowe pojęcia związane z Procesami biznesowymi.

 • Czym jest proces biznesowy.
 • Proces a procedura.
 • Klasyfikacja procesów.
 • Poziomy złożoności procesów.
 • Zasoby w procesach.

2. Podstawowe pojęcia związane z modelowaniem procesów

 • Czym jest proces, mapa procesu/ów i model procesu?

3. Projekt modelowania procesów biznesowych

 • Identyfikacja procesów
 • Zakres projektu i cel modelowania
 • Przebieg wywiadu i praca z klientem

4. Wprowadzenie do BPMN

 • Czym jest BPMN i dlaczego jest ważny dla firm?
 • Typy diagramów w BPMN
 • Koncepcja żetonu
 • Poziomy zgodności

5. Podstawowe elementy BPMN

 • Węzły przepływu (Flow nodes)

- Praca

- Stany

- Sterowanie logiką przepływu

 • Elementy łączenia

- Przepływ procesu
- Komunikacja
- Powiązania
iv. Konwersacja

 • Wykonawcy procesu

- Uczestnicy
- Role biznesowe
- Dane

 • Artefakty
 • Dekoratory

6. Czynności (w tym zadania)

 • Typy czynności
 • Typy zadań
 • Podprocesy

7. Stany w procesie

 • zdarzenia początkowe,
 • pośrednie

- przepływowe
- krawędziowe

 • końcowe

8. Podstawowe typy zdarzeń

 • Bez określonego typu
 • Warunkowe
 • Sygnał
 • d. Czas
 • Zerwanie
 • Łącze
 • Wielokrotne

9. Sterowanie przebiegiem procesu – Bramki

 • Bramki bezwarunkowe
 • Bramki wyzwalane danymi
 • Bramki wyzwalane zdarzeniami

10. Miejsca realizacji procesów (Pool – Swimlane)

 • Współpraca między uczestnikami

11. Dane w procesie
12. Artefakty
13. Dekoratory
14. Przepływy procesów

 • Przepływ normalny
 • Przepływy wyjątków
 • Relacja ad hoc

15. Zaawansowane elementy procesów

 • Proces globalny i czynność wywołująca
 • Podprocesy zdarzeniowe (inicjowane zdarzeniem)
 • Wycofanie skutków prawidłowo zakończonych zadań – kompensacja
 • Eskalacja i błędy w procesie

16. Konstrukcje w modelowaniu

 • Zagrożenia,
 • typowe błędy,
 • dobre praktyki i typowe konstrukcje

PIOTR BIERNACKI

Trener BPMN


 

Przez wiele lat był przedstawicielem firm Micrografx/Corel/iGrafx w zakresie narzędzi wspomagających zarządzanie. Głównymi obszarami obecnej działalności są: 

- dostarczanie i wdrażanie narzędzi służących do dokumentacji, symulacji, analizy procesów biznesowych i zarządzania nimi – rodzina narzędzi iGrafx,

- dostarczanie narzędzi wspierających metodologię Six Sigma – Minitab i iGrafx,

- pogłębiona analiza procesów biznesowych dla klientów MGX i klientów partnerów MGX,

- szkolenia z dokumentacji, symulacji i analizy procesów biznesowych, (zgodnie z polityką iGrafx jest bardzo silnie zaangażowany w popularyzację notacji BPMN – przeprowadził kilkaset szkoleń w tym zakresie).

TRENER

KONTAKT

DZIAŁ SZKOLEŃ

Chcesz zorganizować szkolenie zamknięte w swojej firmie? Napisz!

e-mail: szkolenia@gigacon.org

 

tel. 602 398 959

 

 

© 2021 GigaCon - biznesowe konferencje IT Powered by varit

Archiwum imprez

Regulamin i polityka prywatności

SZKOLENIE: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Szkolenie dla firm


Miejsce: ONLINE LUB STACJOARNIE

Koszt: WYCENA INDYWIDUALNA

ZAPYTAJ O WYCENĘ