REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Logo Gigacon Szkolenia Konferencje IT biznesowe PV Fotowoltaika Ubezpieczenia Bankowość
11 września 2023

© 2021 GigaCon - biznesowe konferencje IT Powered by varit

Archiwum imprez

Regulamin i polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka stanowi własność firmy Eventeam Aneta Włodkowska, zarejestrowaną na ulicy Ostródzkiej 230 b/1, 03-289 Warszawa , NIP: 7181854760, REGON: 381577158 Siedziba firmy znajduje się na ul. Bonifraterskiej 6/8, 00-213 Warszawa.

Firma Eventeam Aneta Włodkowska, zwana dalej Spółką, zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie gigacon.org.

Jako Użytkowników należy rozumieć osoby odwiedzające stronę firmową Spółki www.gigacon.org oraz osoby rejestrujące się na konferencje organizowane przez Spółkę lub inne osoby zainteresowane realizowanymi usługami przez Spółkę.

 

Dane gromadzone podczas rejestracji na konferencje/szkolenie

Podczas rejestracji na szkolenia lub konferencje, za pomocą formularzy strony internetowej
lub formularzy zgłoszeniowych, Spółka prosi Użytkownika o podanie następujących danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,
 2. adresu email,
 3. stanowisko,
 4. nazwa firmy,
 5. dokładny adres firmy,
 6. numer telefonu,
 7. numer faksu,
 8. NIP
 9. branża.

Podczas wizyty Użytkownika w na stronie internetowej www.gigacon.org, serwis Spółki automatycznie zbiera dane dotyczące:

 1. geolokalizacja adresu IP,
 2. typu przeglądarki,
 3. typ systemu operacyjnego,
 4. informacji, z jakiej strony został przekierowany,
 5. aktywności użytkownika na stronie.

Przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych

Dane osobowe zbierane za pomocą formularzy strony internetowej oraz formularzy zgłoszeniowych wykorzystywane są w celu:

 1. zrealizowania zamówionej/zakupionej usługi,
 2. podwyższenia jakości świadczonych usług ,
 3. działań marketingowo-handlowych własnych oraz firm trzecich (partnerów i sponsorów wydarzeń w których brali Państwo udział)

art. 6 pkt f ustawy (prawnie uzasadnione interesy administratora i strony trzeciej).

W przypadku udostępnienia danych stronie trzeciej (sponsorom i partnerom konferencji) uczestnik każdorazowo zostanie o tym poinformowany przez administratora strony trzeciej wraz z przysługującymi mu prawami ( w tym prawa do sprzeciwu, żądania usunięcia danych bądź ograniczenia przetwarzania)

Pozyskane dane w żadnym wypadku, bez zgody ich właściciela (wyrażonej podczas rejestracji), nie będą sprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim.

Użytkownicy, którzy zarejestrowali się na konferencje/szkolenie, automatycznie są zapisywani na firmowy Newsletter, mający na celu informowania ich przez Spółkę o planowanych szkoleniach i konferencjach . Każdemu subskrybentowi newslettera przysługuje prawo wypisania się z niego, w dowolnym momencie.

Dane zbierane automatycznie przez przeglądarkę są wykorzystane do analizy zachowani użytkowników na stronie internetowej Spółki, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku przez zewnętrzny system Google Analytics.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Jego zapytania.

Spółka oświadcza, że korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Eventeam Aneta Włodkowska. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, informatyczne.

 

Kontakt z Użytkownikami

Jeżeli użytkownik dokona zgłoszenia na konferencję/szkolenie, otrzyma od Spółki e-mail potwierdzającego rejestrację oraz może otrzymać inne niezbędne informacje w celu umożliwienia realizacji usługi. W przypadku ważnych informacji dotyczące
dot. świadczonej usługi, Spółka może również kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie.

 

Przegląd, aktualizacja oraz usunięcie danych osobowych

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych, ich bieżącej aktualizacji, zgłoszenia sprzeciwu przetwarzania jej danych osobowych, usunięcia. W tym celu należy zgłosić taką wolę na adres konferencje@gigacon.org

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Użytkownika na dalsze przetwarzania jego danych osobowych, dane Użytkownika zostaną usunięte w przeciągu 2 dni roboczych.

Danych zbieranych automatycznie przez serwis nie da się zmienić lub usunąć.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Oświadczamy, ze przekazane nam dane przetwarzane i przechowywane będą do czasu gdy zgoda na ich przechowywanie i przetwarzanie nie zostanie cofnięta.

 

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Strona internetowa www.gigacon.org, wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

PROFILOWANIE

Informujemy, iż nasi klienci nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.

 

Zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników

Spółka oświadcza, iż spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Spółka oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa oraz zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są zgodne z przepisami

 

Zgłaszanie pytań

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt pisząc na adres e-mail: konferencje@gigacon.org

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIALE W KONFERENCJI W ROLI SŁUCHACZA

ZAMÓWIENIE

Przyjęcie przez Eventeam Aneta Włodkowska do realizacji zamówienia objętego niniejszym formularzem stanowi zawarcie umowy na czas określony, tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń Przyjęcie do realizacji nastąpi poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie formularza na wskazany w nim adres e-mail Zamawiającego.

Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia realizuje się poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie (forma elektroniczna jest akceptowana).

 

ODPŁATNE SZKOLENIA:

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie nastąpi w terminie do 12 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy, Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Jeżeli odstąpienie nastąpi w terminie od 11 do 6 dni roboczych przez dniem przystąpienia do realizacji umowy, Zamawiający jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu zobowiązany jest do zapłaty 30% wartości zamówienia (odstępne).

Odstąpienie w późniejszym terminie (liczymy od 5 dnia roboczego przed szkoleniem) nie jest możliwe.

 

ODPŁATNE KONFERENCJE:

Zasady rezygnacji zawarte są w formularzu rejestracji na poszczególne płatne konferencje.

 

PŁATNOŚCI

W przypadku konferencji GIGACON udział dla słuchaczy jest bezpłatny jeżeli spełniają kryteria odnoszące się do „uczestnika kwalifikowanego”.

Mianem uczestnika kwalifikowanego określana jest osoba, która jest przedstawicielem firmy korzystającej bądź potencjalnie mogącej korzystać z konkretnych rozwiązań prezentowanych podczas konferencji.

Przedstawiciele firm oferujących konkretne rozwiązania lub usługi konsultingowe wpisujące się w tematykę konferencji oraz rekruterzy ponoszą opłatę w wysokości 500 zł netto.

W przypadku, gdy Zamawiający nie stawił się w celu odbioru usługi i nie dokonał zapłaty (w przypadku udziału odpłatnego) zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 100% wartości zamówienia, a jeżeli zapłata nastąpiła, to zostaje zaliczona na poczet kary.

Podczas konferencji obowiązuje całkowity zakaz reklamowania swoich usług, produktów i rozwiązań bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Organizatorem. W przypadku niezastosowania się, Organizator obciąży taką osobę kwotą 1000 zł netto.

Płatności dokonać należy najpóźniej (7) siódmego dnia po dniu otrzymania faktury proforma, która zostanie wystawiona przez Eveteam Aneta Włodkowska i przesłana na adres e-mail Zamawiającego. Termin 7-dniowy liczony jest od dnia, w którym faktura proforma została wysłana z adresu e-mail Eventeam Aneta Włodkowska

W przypadku braku płatności do dnia wydarzenia płatności należy dokonać na miejscu kartą płatniczą.

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA UCZESTNIKOWI

 • udział w wykładach, możliwość konsultacji z firmami oferującymi konkretne rozwiązania oraz wszystkimi wykładowcami,
 • możliwość odwiedzenia stoisk poszczególnych wystawców
 • pakiet materiałów konferencyjnych
 • dostęp do prezentacji online (pod warunkiem udostępnienia przez prowadzących)
 • przerwę kawową

w przypadku szkoleń i odpłatnych konferencji oferujemy:

 • pakiet materiałów
 • lunch
 • przerwy kawowe
 •  

DANE ZAWARTE W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM

Dane podane w formularzu zgłoszeniowym wykorzystane zostaną w celu realizacji umowy a w szczególności

 • realizacji umowy jaką jest udział w konferencji /szkoleniu
 • informowania o innych usługach i ofertach Eventeam Aneta Włodkowska
 • realizacji celów sprzedażowych przez podmioty trzecie bezpośrednio współpracujące ze Zleceniodawcą w ramach organizacji konkretnego wydarzenia, na które uczestnik wysyła zgłoszenie (sponsorów i partnerów konferencji)

Adres mailowy podany w zgłoszeniu użyty zostanie do korespondencji związanej z usługą (tj. potwierdzenia zgłoszenia, przesyłania istotnych informacji związanych z konferencją) oraz informowania o bieżących wydarzeniach, które mogłyby zainteresować uczestnika.

Uczestnik wysyłając zgłoszenie na konferencję oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i polityką prywatności i ją akceptuje.

Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym wymagane są dane, których uczestnik nie chce lub nie może podać należy skontaktować się z Organizatorem. Organizator w uzasadnionych przypadkach dokona indywidualnej rejestracji.

 

CODE OF CONDUCT (kodeks postępowania dla wszystkich Uczestników naszych wydarzeń):

Informujemy, że popieramy Berliński Kodeks Postępowania i w trakcie naszych spotkań prosimy o stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad uczestnictwa w konferencjach, o których mówi Berlin Code of Conduct: http://berlincodeofconduct.org/pl/