15 lutego 2022

JURAJSKI AGRO FRESH PARK

JURAJSKI AGRO FRESH PARK jest Spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa, opierającą się o założenie partnerstwa biznesowego wszystkich partnerów rynku rolnego i spożywczego. JAFP będzie odgrywał wiodącą rolę w łańcuchu wartości, pełniąc rolę integratora rynku od dostawców produktów rolniczych i ogrodniczych, poprzez usługi poprodukcyjne i przetwórstwo, aż po ośrodki dystrybucji, sprzedaży i konsumentów ostatecznych.
Działanie JAFP S.A. opierać się będzie o nowoczesne modele zarządcze i procesy zintegrowane, opisane i realizowane z użyciem nowoczesnego oprogramowania ERP. Wdrożenie oprogramowania oraz stała komunikacja z dostawcą opiera się jedynie na opisie procesów wewnętrznych przedstawionych jako Flow Chart. Prezentacja przedstawi pozytywny wpływ takiego podejścia na wdrożenie systemu ERP w organizacji.

 

Więcej o firmie: https://jafp.pl/

© 2021 GigaCon - biznesowe konferencje IT Powered by varit

Archiwum imprez

Regulamin i polityka prywatności