07 kwietnia 2022

JERZY PACZOCHA

Członek Zarządu głównego - Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji


Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i studiów magisterskich Akademii Obrony Narodowej, Wydział Strategiczno-Obronny, kierunek bezpieczeństwo narodowe, spec. zarządzanie bezpieczeństwem. W Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym prowadził prace rozwojowych, wdrożeniowych i konsultingowych w zakresie sieciowych systemów informatycznych, teleinformatycznych, sieci korporacyjnych, inżynierii ruchu, jakości sieci i usług telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ekspert oceniający wnioski na dofinansowanie ze środków UE w programach POPC, RPO i INTERREG, w tym z e-administracji. Realizował usługi doradcze jako ekspert banku Światowego. Wykładał na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie na kierunku informatyka. Członek Komitetów Technicznych PKN nr 182 ds. Ochrony informacji w systemach teleinformatycznych oraz KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Obszary zainteresowań: ICT, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe,  społeczeństwo informacyjne i e-administracja oraz krótkofalarstwo.

© 2021 GigaCon - biznesowe konferencje IT Powered by varit

Archiwum imprez

Regulamin i polityka prywatności