07 kwietnia 2022

E-administracja w JST – w perspektywie eksperta
- Jerzy Paczocha (Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji)

Aktualnie kończą się projekty realizowane w perspektywie finansowej lat 2014-2020, a nabory do nowej 2021 do 2027 nie zostały jeszcze rozpoczęte. W realizowanych projektach widać było rozwój e-usług w urzędach i jednostkach podległych od najbardziej potrzebnych do wyszukanych i infrastruktury informatycznej oraz różnicowanie pod względem mieszkańców od ok. 6 tys. do kilkuset tysięcy mieszkańców, a zadania ustawowe musza być realizowane te same. Pojawiły  się nowe wyzwania i zadania związane z pandemią oraz zmiana sytuacji międzynarodowej, co prowadzi do pojawienia się nowych zagrożeń.
W prezentacji zostaną przedstawione problemy, które tworzą wyzwania technologiczne:
1.Rozwiązania on-premise, a chmura obliczeniowa
2.Zmiana trybu pracy urzędów na tryb zdalny i hybrydowy
3.Zmiana sposobu komunikacji z urzędem bez kontaktu bezpośredniego
4.Systemy front-office i back-office
5.Współpraca z systemami centralnymi e-administracji
6.Formy komunikacji: interpersonalne, API i Internetu Rzeczy
7.Udostępnianie danych publicznych
8Aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego
9Właściwości usługi dostępu do Internetu w odniesieniu do struktury krajowej sieci telekomunikacyjnej, w tym lokalnych ISP
Prezentacja została przygotowana na podstawie doświadczeń eksperta z oceny wniosków o dofinasowanie w wielu konkursach projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Regionalnych Programów Operacyjnych o zasięgu centralnym, regionalnym i lokalnym.

© 2021 GigaCon - biznesowe konferencje IT Powered by varit

Archiwum imprez

Regulamin i polityka prywatności