02 marca 2022

DR STEFAN NOWICKI

Dyrektor w Centrum Kształcenia na Odległość, Uniwersytet Wrocławski


Trener kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich, instructional designer, absolwent Institute for Emerging Leadership in Online Learning prowadzonego przez Online Learning Consortium oraz Washington State University, certyfikowany przez Microsoft PowerPoint Specialist, Word Expert oraz Minecraft Trainer. Łączy pracę z pasją, doskonaląc własny warsztat metodyczny i prowadząc kursy dla nauczycieli akademickich z zakresu obsługi takich środowisk cyfrowych jak Microsoft Office, Moodle czy Minecraft Education. Dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach UWr.

© 2021 GigaCon - biznesowe konferencje IT Powered by varit

Archiwum imprez

Regulamin i polityka prywatności