18 maja 2022

DR MAŁGORZATA OLEŚ-FILIKS

Glogal IT Project Manager w Tecna


dr Małgorzata Oleś-Filiks pracuje w spółce Tecna, zajmującej się modelowaniem i automatyzacją procesów biznesowych od prawie 10 lat. Ponadto jest adiunktem naukowo dydaktycznym w Katedrze Systemów Informacyjnych Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Była kierownikiem kilkunastu projektów wdrożenia systemów informatycznych automatyzujących procesy biznesowe w firmach i instytucjach publicznych. Jest autorem ponad 30 artykułów naukowych. Specjalizuje się w analityce biznesowej, modelowaniu procesów biznesowych oraz zarządzaniu procesami biznesowymi. Jest ekspertem w projektowaniu i wdrażaniu procesów biznesowych oraz kompleksowych systemów zarządzania wiążących tradycyjne modele zarządzania z podejściem procesowym oraz Business Intelligence. W projektach pełni najczęściej rolę kierownika projektu.

© 2021 GigaCon - biznesowe konferencje IT Powered by varit

Archiwum imprez

Regulamin i polityka prywatności